Loading
“Tüfek, Mavzer”

1328 (1912–1913 M.) tarihinde İstanbul Tüfek Fabrikası’nda yapılmıştır. Kurma kolu tertibatı üzerinde Eski Türkçe ile "sene 1328, Tüfenk Fabrikası, İstanbul 2277" yazılı olup Sultan Reşat’a ait tuğra bulunmaktadır. Mekanizmanın muhtelif yerlerinde Eski Türkçe "2 277, 1 4657, 57", tetik yuvasının önündeki metal plakada "2 277" yazılıdır. Nişangâhında da Eski Türkçe rakamlar bulunmaktadır.

Tam uzunluk: 105 cm.
Namlu Çapı: 7.5 mm.