Loading
Leather Metal Restoration Workshop
  Müzemizin metal ve deri restorasyon atölyesinde, koleksiyonumuzda bulunan her türlü metal, deri veya kompozit eserlerin restorasyonu, aktif ve pasif konservasyonu yapılmaktadır.
 
   Eserler durumlarına göre mekanik veya kimyasal yöntemler kullanılarak eser üzerinde görülen aktif ve pasif korozyon tabakalarının ilerlemesi durdurulduktan sonra, uygun görülen eksik kısımları tamamlanıp, konsolidasyonu yapılarak stabil hale getirilmektedir. Restorasyonu ve konservasyonu yapılan metal ve deri eserler sergilemeye veya depolamaya uygun hale getirilmektedir.