Loading
Other Boats
“Refah Şilebi’ne ait 5 Çifte Kurtarma Filikası”
Bindirme kaplamalı ve yayvan gövdelidir. 23 Haziran 1941’de II. Dünya Savaşı sırasında Mersin’den İskenderiye’ye gitmek için yola çıkan Refah Şilebi gece henüz 45 mil uzaklaşmışken İtalyan Denizaltısı Ondino’nun attığı torpidoyla iki parçaya ayrılarak batmıştır. Refah Şilebi’nin batması üzerine tek sağlam kalan bu filika ile sadece 32 kişi kurtulabilmiştir.
“Ertuğrul Yatı’na ait 5 Çifte Filika”
Bindirme kaplamalı ve maun filika dikbaş ve aynakıç formundadır. İskele – sancak baş bordaya altın yaldızlı hilal motifleri aplike edilmiştir. Kıç tarafındaki ahşap plaka üzerinde “Tersane-i Amire mamulüdür, 1327, Vasfi” yazılıdır. Baş ve kıç taraftaki zemin döşemeler mazgallı olup, kıç taraftaki iskele ve sancak yönlerinde birer küçük oturma yeri vardır. Oturakların köşelerinde marketöri stilize birer yaprak bulunmaktadır. Mustafa Kemal ATATÜRK 1924 yılında Hamidiye Kruvazörü’ne giderken bu filikaya binmiştir.
“İnebolu Kayığı, 3 Çifte”
Pereme tipi bu kayık kabuk yöntemiyle yapılmış bilinen tek Anadolu teknesidir. Kurtuluş Savaşı esnasında gemiler ve kara arasındaki silah ve mühimmat naklinde görev almasından dolayı “Gazi” unvanını almıştır. Üç çifte kürekli kayığın su kesimi altı yeşil, borda ve küpeştesi pembe renklidir.
“Mabeyn Kayığı, 5 Çifte”
19. yüzyılda Mabeyn Dairesi’nde görevli bulunan personelin ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılmıştır. Armuz kaplamalı gövde gül kurusu renkte boyalıdır. Üç bölümden oluşan baş kasaranın bütün bölümleri Art Nouveau tarzda bezemelidir. Üçüncü bölümü Art Nouveau tarzı süsleme bordürü çevrelemektedir. Ortadaki boşlukta bir büyük bir küçük şükufe demeti ile 4 tane oyma-kabartma şemse vardır. Küpeştede ise bir önceki bölümün şeritli çiçek motifleri zincirleme devam etmektedir.
“19. Yüzyıla ait 3 Çifte Mabeyn Kayığı”
Mabeyn Dairesi’nde görevli personelin ihtiyaçlarının karşılanması için kullanılmıştır. Baş kasara kaplaması kademeli olarak genişleyen üç bölüm halindedir. İlk bölümde kıvrık dallar ve rozetlerle marketöri tekniğinde yapılmış bitkisel süslemeler bulunmaktadır. İkinci bölümün kaplamasında baş taraftaki stilize süslemeler devam etmekte ve kavisli bir bordür içinde kalmaktadırlar. Küpeştenin iç kısmında marketöri sarmaşık yaprak bezemesi devam etmektedir. Kasaranın sol bölmesi ise mihrabiye şeklinde tasarlanan bezemelerle süslüdür. Dış bordürde yine marketöri sarmaşık dizileri, iç bordürde ise bordürde palmetlerin oluşturduğu bir süsleme dizisi vardır.
“Sultan Abdülaziz Devrine ait 3 Çifte Tahlisiye Sandalı”
Armuz kaplamalı ve maun kayık kaşıkbaş ve aynakıç formundadır. Kayığın baş kısmında altın varaklı bir korno (boynuz) vardır. Üzeri yapraklarla kaplı kornonun içinden nar, üzüm, ananas, erik, armut ve haşhaşla birlikte asma yaprağı çıkmaktadır. Bordanın dışından 3.5 cm genişliğinde kenarları varaklı siyah bordür geçmektedir. Kıç kasara zemini baklava dilimli kafesle kaplıdır. İç yan yüzeyde kırmızı, sarı, mavi ve yeşil boyayla kalemişi lale ve stilize kavak ağaçları zincirleme işlenmiştir.
“Sultan II. Abdülhamit Devrine ait 2 Çifte Kayık”
Sultan II. Abdülhamit’in Yıldız Sarayı havuzunda bindiği 2 çifte kayıktır. Bindirme kaplamalı ve maun kayık kaşıkbaş ve aynakıç formundadır. İlk kürekçi oturma yerinin ortasında yaklaşık 3.20 metre ucu makaralı bir yelken direği dikilidir. Kürekçi oturma yerlerinin altında küçük birer çekmece bulunmaktadır. Sultanın oturma mahallinde düz mavi kadife kaplı bir koltuk mevcuttur.
“2 Çifte Tenezzüh Kayığı”
Bindirme kaplamalı ve maun kayık aynakıç formundadır. Bezemesiz ve sadedir. 1870 yılında Bebek’te inşa edilmiştir. Arka aynalığın iç yüzündeki pirinç plaka üzerinde “Georges Z. Lilid – Bebek – Constantinople – 1870 Constructeur” yazısı bulunmaktadır.
“Prens Abbas’a ait 2 Çifte Kayık”
Bindirme kaplamalı ve maundur. Prens Abbas tarafından kullanılmıştır.
“2 Çifte Kayık”
Bindirme kaplamalı ve maun kayık bezemesiz ve sadedir. 4 adet küreği mevcuttur.