Loading
Infantry Boats
“Sadrazam Sait Halim Paşa’ya ait 3 çifte Piyade Kayığı”
Armuz kaplama, kaşıkbaş formundadır. İç kısmı zencerek ve lotuslarla süslüdür. Kayık muhtemelen Prens Abdülhalim Paşa döneminde (Kahire 1830-İst. 1894) yaptırılmış, Sadrazam Sait Halim Paşa tarafından da kullanılmıştır.
“Sadrazam Sait Halim Paşa’ya ait 3 çifte Piyade Kayığı”
Bindirme maun kaplamadır ve dikbaş formundadır. Kayık muhtemelen Prens Abdülhalim Paşa döneminde (Kahire 1830-İst. 1894) yaptırılmış, Sadrazam Sait Halim Paşa tarafından da kullanılmıştır.
“Prens Abbas Bey’e ait 1 çifte Piyade Kayığı”
Bindirme maun kaplamadır ve kayıkbaş formundadır. Kasara kaplamaları marketöri, bitkisel ve geometrik desenlerle süslüdür. 19. yüzyılın ikinci yarısında inşa edilmiştir. Kayık üzerinde madeni plakası bulunmaktadır. Bu plakanın üzerinde "Georges Z. Lulio, Bebek, Constantinople, 1870 Constructeur" yazılıdır.
“19. Yüzyıla ait 3 Çifte Piyade Kayığı”
Saray halkı tarafından kullanılan kayık armuz kaplama ve kaşıkbaş formundadır. Baş kasara kademeli olarak genişleyen üç bölüm halindedir. En uçta üçgen şeklinde sivrilerek birleşen ince bir bordür vardır. Kabartma bordürde küpe çiçekleri dizisi bulunmaktadır. Bordürün içinde kalan orta bölümde bir rozet vardır. İkinci kasara kaplamasında yine aynı kabartma çiçekli bordür, ortadaki boşlukta çok yapraklı bir rozet yer almaktadır. Son baş kasara kaplaması bölümünde aynı bordür yinelenerek ortadaki boşluğa 3 adet şükufe üsluplu gül ve çiçek demeti kabartması yapılmıştır. Kaplamaları ayıran ajurlu arabesk üsluplu yapraklardan oluşan iki taç bulunmaktadır. Baş kasarayla aynı şekilde üç bölüm halinde düzenlenen kıç kasaranın ilk iki bölmesi düzdür ve üzeri maroken kaplıdır. En uçtaki bölümde ise küpe çiçeği bordürü bulunmakta olup ortada kalan boşluğa şükufe tarzında gül demetleri yapılmıştır. Üç kasarayı birbirinden ayıran taçlar ajurludur ve kıvrık dallar şeklindedirler.
“19. Yüzyıla ait 2 Çifte Piyade Kayığı”
Saray halkı tarafından kullanılan kayık armuz kaplama ve kaşıkbaş formundadır. Baş kasara kaplaması şükufe üsluplu etrafı zencerekle çevrili kabartma çiçek demetleri ile süslüdür. Üç kademeli kasara kaplamasını ajurlu yaprak dizisinden oluşan taçlar birbirinden ayırır. Kürekçileri oturduğu bölümü diğer bölümden ayıran bölmenin ortası yivli, kenarları ajurludur. Yine üç bölümden oluşan kıç kasaranın ilk ve ikinci bölümünün üzeri maroken kaplamadır. En uç kısmı iki kademelidir. Her ikisinin ortasında kabartma şükufe demeti ile etraflarında zencerek bordür vardır. En uçtaki kasaranın başa bakan tarafı oylumludur. Oylumların arasında kabartma stilize çiçekler bulunmaktadır.