Yükleniyor
“19. Yüzyıla ait 3 Çifte Piyade Kayığı”

Saray halkı tarafından kullanılan kayık armuz kaplama ve kaşıkbaş formundadır. Baş kasara kademeli olarak genişleyen üç bölüm halindedir. En uçta üçgen şeklinde sivrilerek birleşen ince bir bordür vardır. Kabartma bordürde küpe çiçekleri dizisi bulunmaktadır. Bordürün içinde kalan orta bölümde bir rozet vardır. İkinci kasara kaplamasında yine aynı kabartma çiçekli bordür, ortadaki boşlukta çok yapraklı bir rozet yer almaktadır. Son baş kasara kaplaması bölümünde aynı bordür yinelenerek ortadaki boşluğa 3 adet şükufe üsluplu gül ve çiçek demeti kabartması yapılmıştır. Kaplamaları ayıran ajurlu arabesk üsluplu yapraklardan oluşan iki taç bulunmaktadır. Baş kasarayla aynı şekilde üç bölüm halinde düzenlenen kıç kasaranın ilk iki bölmesi düzdür ve üzeri maroken kaplıdır. En uçtaki bölümde ise küpe çiçeği bordürü bulunmakta olup ortada kalan boşluğa şükufe tarzında gül demetleri yapılmıştır. Üç kasarayı birbirinden ayıran taçlar ajurludur ve kıvrık dallar şeklindedirler.

Uzunluk: 15.00 m Genişlik: 1.20 m.