Yükleniyor
“19. Yüzyıla ait 3 Çifte Mabeyn Kayığı”

Mabeyn Dairesi’nde görevli personelin ihtiyaçlarının karşılanması için kullanılmıştır. Baş kasara kaplaması kademeli olarak genişleyen üç bölüm halindedir. İlk bölümde kıvrık dallar ve rozetlerle marketöri tekniğinde yapılmış bitkisel süslemeler bulunmaktadır. İkinci bölümün kaplamasında baş taraftaki stilize süslemeler devam etmekte ve kavisli bir bordür içinde kalmaktadırlar. Küpeştenin iç kısmında marketöri sarmaşık yaprak bezemesi devam etmektedir. Kasaranın sol bölmesi ise mihrabiye şeklinde tasarlanan bezemelerle süslüdür. Dış bordürde yine marketöri sarmaşık dizileri, iç bordürde ise bordürde palmetlerin oluşturduğu bir süsleme dizisi vardır. Yukarıdan kandil gibi sarkan yaprağın altına gelen boşlukta bitkisel kıvrımlar, yıldız çiçekleri ve laleyle oluşturulan göbek motifi yer alır. Kıç taraftaki oturma mahallinde yine 3 sıradan oluşan bir bordür vardır. En üstte kayığı boydan boya çevreleyen sarmaşık dalı dizisi, ortada madalyon şeklinde bitkisel kıvrımlar ile marketöri bordürün bittiği yerde dilimli kabartma bulunmaktadır.


Uzunluk: 20.20 m. Genişlik: 1.70 m.