Yükleniyor
“Refah Şilebi’ne ait 5 Çifte Kurtarma Filikası”

Bindirme kaplamalı ve yayvan gövdelidir. 23 Haziran 1941’de II. Dünya Savaşı sırasında Mersin’den İskenderiye’ye gitmek için yola çıkan Refah Şilebi gece henüz 45 mil uzaklaşmışken İtalyan Denizaltısı Ondino’nun attığı torpidoyla iki parçaya ayrılarak batmıştır. Refah Şilebi’nin batması üzerine tek sağlam kalan bu filika ile sadece 32 kişi kurtulabilmiştir.


Uzunluk: 8.60 m. Genişlik: 2.70 m.